Νέα Δ.Ε. Παρ. Φερών
19.10.09
Τον Νοέμβριο 2007 δημιουργήθηκε από λαμπρούς ερυθρόλευκους πιστούς (Παν. Παπαδόπουλος, Αρ. Μπεμπελέτσης, Δημ. Καραγεωργιάδης, Χαρ. Παπαχρήστου, Ευ. Μπαλέλης κ.ά.) το Παράρτημα Φερών (Έβρου) της Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων Ολυμπιακού, το οποίο εναγκαλίστηκε αμέσως η τοπική κοινωνία χάρη στο μορφωτικό επίπεδο, το ήθος και τις ιδιότητες των μελών της Διοικ. Επιτροπής.
Ήδη, σε εφαρμογή του (συνταγματικά κατοχυρωμένου) Καταστατικού της ΠΕΦΟ (άρθρο 22), η Κεντρική Διοίκηση της ενέκρινε την ετήσια ανανέωση της θητείας της Δ.Ε. του Παραρτήματος με την ακόλουθη σύνθεση: Παναγ. Γ. Παπαδόπουλος (στρατιωτικός), πρόεδρος, Αριστ. Χρ. Μπεμπελέτσης (στρατιωτικός) και Δημοσθ. Δ. Παπαδόπουλος (αυτοκινητ.), γ.γ. Χαράλ. Π. Παπαχρήστου (στρατιωτικός), ταμίας Ευάγγ. Δ. Μπαλέλης (στρατ.), σύμβουλοι Κων. Δ. Γιούσμπασης (αυτοκ.), Σταμ. Δ. Μπαλέλης (στρατ.), Ιωάν. Σ. Σιγλίδης (ελ. επαγγ.), Γεώρ. Π. Καρδαμανίδης (τοπογρ.), αν. σύμβουλοι Νικ. Μπάνης (κτηματίας), Σωτ. Διαμαντόπουλος (ελ. επαγγ.), Χριστόδ. Ματθαιορίζης (ελ. επαγγ.), Ευάγγ. Ριτζάλης (στρατιωτικός).
Η νέα Δ.Ε. εκφράζει την ευγνωμοσύνη του ερυθρόλευκου λαού προς τον ΣΩΚΡ. ΚΟΚΚΑΛΗ. Συγχαίρει τον πρόεδρο της Κεντρικής ΠΕΦΟ Κώστα Ν. Μπαρμπή για την ακαταπόνητη δραστηριότητά του. Και απαιτεί από την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία την άμεση παραχώρηση του «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» στον Ερασ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ (άρθρο 4 του Συντάγματος).