Η Δ.Ε. Παρ. Αλουμινίου
19.10.09

Συνεχίζει ενεργά τη λειτουργία του, με συνεχείς εγγραφές νέων μελών (αρ. τηλ. 210-6252296), το εξαίρετο Παρ. Αλουμινίου της Πανελλήνιας Ένωσης Φίλων Ολυμπιακού, με πρώτη απόφαση της νέας Δ.Ε. τη χορήγηση μερικής υποτροφίας σε αριστούχο αθλητή ή αθλήτρια του Ερασιτεχνικού ΟΣΦΠ (θα του απονεμηθεί γι’ αυτό κύπελλο της Κεντρικής ΠΕΦΟ). Η σύνθεση της Διοικ. Επιτροπής κατά εταιρεία κ.τ.λ. είναι η ακόλουθη: Πρόεδρος Γεώργιος Ρουκουνάκης (TEAM AND ROLL), αντιπρόεδροι Δημήτριος Καρράς (ALUMINCO) και Αλ. Γιαννακόπουλος (PROFILCO), γενικός γραμματέας Άκης Κόχυλας (ANALCO), ταμίας Πέτρος Χριστόπουλος (EmeXaL), σύμβουλοι Σπυρ. Παπαδάκης (ΕΦΑΛΟΥΜΙΝ), Νικόλαος Στέφας (SerfAL), Νικόλαος Πετρούτσος (Αφοί Πετρούτσου), Παναγ. Κουτσούμπας (Alsik), αν. σύμβουλοι Σπυρ. Ταβιανάτος (ΤΕΧΝΑΛΟΥΜΙΝ), Δημήτριος Τσέλιος (Τσέλιος Ο.Ε.), Δημήτριος Ροδίτης (Κέντρο Αλουμινίου), Νικόλαος Παπαδάκης (Εμ. Παπαδάκης και Σία Ο.Ε.).
Όπως γίνεται αντιληπτό, στη διοίκηση αντιπροσωπεύονται πλείστες όσες εταιρείες του αλουμινιακού χώρου.
Επίσης, η Δ.Ε. αξιώνει από το κράτος να παραχωρήσει αμέσως, σε εφαρμογή του άρθρου 4 του Συντάγματος, την κυριότητα του «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» στον Θρύλο.