Σύσταση νέου παραρτήματος

Απαιτείται αποστολή επιστολής προς την Κεντρική Διοίκηση της Π.Ε.Φ.Ο. (Τσακάλωφ 30, 18120 Κορυδαλλός), με την οποία θα ζητείται η ίδρυση τοπικού ή κλαδικού Παραρτήματος, με αναφορά του τίτλου (λ.χ. Π.Ε.Φ.Ο. - Παράρτημα Κυθήρων), και θα προτείνεται η πρώτη Διοικούσα Επιτροπή, αποτελούμενη από:

  • Πρόεδρο
  • 2 Αντιπροέδρους
  • Γενικό Γραμματέα
  • Ταμία
  • 4 Τακτικούς Συμβούλους
  • (Προαιρετικά) 4 Αναπληρωτές Συμβούλους

  • Δαπάνη για την επικύρωση αντιγράφου του καταστατικού (εφάπαξ) από το Νομικό Σύμβουλο της κεντρικής Π.Ε.Φ.Ο.: 60 Ευρώ.

    Η επιστολή υπογράφεται από τον προτεινόμενο Πρόεδρο και σημειώνεται η διεύθυνση στην οποία θα σταλούν τα προβλεπόμενα έγγραφα.

  •